Εθνική τράπεζα Σόλωνος , αντικατάσταση πεδίου κτιρίου χαμηλής τάσης